Rene Henket Music Productions
 

Education,

Al sinds het afsluiten van zijn opleiding schoolmuziek is lesgeven een passie geworden van René. Zijn motto is:

 "Iedere leerling is uniek en moet als dusdanig benaderd worden"

Dit motto heeft ervoor gezorgd dat elke leerling een op maat gemaakt lesprogramma krijgt aangeboden.

Het ontwikkelen van zo'n maatwerkprogramma heeft als voordeel dat het specifieke aandachtsveld van een leerling meteen aangepakt wordt.

De maatwerkprogramma's hebben betrekking op alle niveau's op zowel theorie als praktijk onderwijs.Theorie onderwijs

Theorielessen kunnen zowel individueel als klassikaal gegeven worden.

René is bekend met de exameneisen volgens het raamleerplan HaFaBra   A-B-C-D maar ook met de toelatingseisen voor de diverse conservatoria voor zowel de klassieke als de lichte muziek opleidingen.

Deze lessen omvatten alle benodigde theoretische kennis, gehoortraining en solfège. De tijdsduur van de lessen gecombineerd met de te vergaren kennis bepalen het maatwerkprogramma.Praktijk onderwijs 

Gedurende zijn 30 jaar als trompetdocent, heeft René een geheel eigen lesmethodiek ontwikkeld die afwijkt van de gangbare methodes.

De leerling met zijn individuele kwaliteiten staat altijd centraal.

Om deze leerling heen wordt een compleet maatwerkprogramma gebouwd. Problemen en de daarbij behorende aandachtspunten kunnen dan meteen bij de kern aangepakt worden. De uitdaging blijft hierdoor voor de leerling aanwezig en dit heeft een positieve invloed op de motivatie.

René maakt gebruik van de modernste technieken op het gebied van embouchure en ademhalingscontrole.

Workshops

René verzorgt ook compleet georganiseerde workshops waar alle aspecten van ons blazen aan de orde zullen komen.

In overleg kan de duur van de workshop afgesproken worden en een passend programma hiervoor gecreëerd worden.

Of het nu gaat om concoursvoorbereidingen,     blazers-coaching of ontwikkeling op langere termijn, altijd is er sprake van een maatwerkprogramma.