Rene Henket Music Productions
 

Vita

 

René Henket werd geboren op 23 mei 1968. Hij komt uit een muzikale familie en begon op 8 jarige leeftijd met trompet spelen. Zijn eerste trompet docent was Pierre Wilhelmus.

In 1987 ging hij naar het conservatorium in Maastricht waar hij de hoofdvakken trompet, schoolmuziek en hafa-directie heeft gestudeerd. Bij Guido Seegers studeerde hij in 1993 af op trompet. In 1994 volgde succesvol schoolmuziek en in 1995 Hafa-directie bij Jo Conjaerts.

Na zijn conservatoriumopleiding in Maastricht studeerde René verder aan de Musikhochschule Köln bij Heinz Meures waar hij zowel zijn Instrumentalpädagogiek als zijn Künstlerische Reifeprüfung haalde.

Sinds 1988 is René trompettist bij het Johann Strauss orkest van André Rieu. Samen met dit orkest behaalde André wereldfaam en speelde in alle grote concertzalen van de wereld.

Door zijn lange ervaring als trompetdocent heeft Rene een specialisme opgebouwd voor koperblazers met embouchureproblemen. Middels de modernste meet-technieken krijgen we inzicht in de speelproblemen. Deze brengen we in kaart en lossen deze op Hieraan gekoppeld zit vaak een passend mondstukadvies. Dit gebeurd allemaal op basis van meetbare feiten.

René verzamelt lesmethodes voor trompet en doordat hij over de hele wereld reist is dit een indrukwekkende  verzameling geworden. Dit sluit aan bij zijn motto,

"iedere leerling is uniek en dient als zodanig benaderd te worden"