Rene Henket Music Productions
 

Embouchure Analyse.


Veel koperblazers krijgen in de loop der jaren te maken met kleine speelproblemen. Deze problemen sluipen er vaak in de loop der jaren in zonder dat je dat zelf in de gaten hebt.

Middels een embouchure analyse is het mogelijk deze problemen op te sporen en te verhelpen.

De Embouchure analyse bestaat uit een ademhalingsmeting (spirometing), mondstukdrukmeting (Liptilt®) en een mondstukcamera opname (Lipcam®).

De resultaten worden verwerkt in een uitgebreide schriftelijke analyse. Aan deze analyse wordt een embouchure- en studieadvies gekoppeld. De analyse met advies krijg je inclusief de opnames toegestuurd.Spirometing.

Een spirometing is een functionele test van de longen. 

Gemeten wordt de FVC, dit is het totaal uitgeblazen volume. FE1, dit is het uitgeblazen volume in de eerste seconde en de PEF, dit is de maximale lucht piekstroom.

 Onze longen worden intensief gebruikt en soms flink belast. Deep Breathing in HET uitgangspunt voor ons trompetspel. Daarom is het goed om regelmatig de longfunctie te controleren op eventuele complicaties. Vaak zijn deze beginnende complicaties te verhelpen met behulp van ademhalingstrainers zoals de "power breathe®" en andere gerichte ademhalingsoefeningen.

 

 Mondstukdrukmeting (Liptilt ®)


 De liptilt® is een meetinstrument om de directe druk van het mondstuk op de lippen te meten. Deze druk wordt weergegeven in gram. Middels deze drukresultaten kunnen wij eventuele klachten diagnostiseren en verhelpen. Ook kan deze mondstukdrukmeter gebruik worden voor een juiste mondstukkeuze. Een te klein mondstuk vergoot de druk in het mondstuk. Dit wordt gecompenseerd met harder duwen tegen de lippen. Dit compensatiegedrag is nu meetbaar. Deze liptilt® meting is in mijn lespraktijk mogelijk voor de volgende instrumenten: trompet, cornet, bugel, hoorn, tenor trombone, bastrombone, bariton, euphonium en bas-tuba.

 

 

 Lipcam®  analyse.


De LipCam® is een speciaal mondstuk dat een ingebouwde Led-camera heeft. Via een USB aansluiting kan men op de computer de beelden zien, deze opnemen en analyseren.

Als docent kun je een leerling op heel veel aspecten observeren. Tot voor kort was het echter onmogelijk om de bewegingen in het mondstuk te analyseren, terwijl daar vaak de problemen zitten. Middels dit leerhulpmiddel kun je snel deze problemen constateren en oplossen.

In mijn lespraktijk is het mogelijk een lipcam analyse te maken. De volgende instrumenten komen hiervoor in aanmerking: trompet/bugel/cornet, hoorn, bariton/euphonium/trombone, bastuba. Door het spelen van verschillende uitgezochte oefeningen worden alle facetten van ons embouchure belicht. Deze worden dan opgenomen, geanalyseerd en gedetailleerd besproken. Kleine veranderingen hebben vaak een grote vooruitgang tot gevolg. De analyse en opnames krijg je mee naar huis.                         

.


Compressie Meting.

Compressie ontstaat wanneer we tijdens het uitademen onze middenrifspieren aanspannen. Daardoor komt onze luchtstroom onder druk te staan. hierdoor wordt onze luchtstroom geïntensiveerd en wordt sneller. Het hogere register wordt hierdoor trefzekerder, krijgt een voller geluid en de lipbelasting wordt minder. 

Vaak zien we bij de mondstukdrukmeting een afwijking die duidt op compensatie. De reden van dit compensatiegedrag kan verschillende oorzaken hebben. Middels deze meter kan uitgesloten worden dat het produceren van de compressie de oorzaak is.